CONTROL DE PLAGUES DOMÈSTIQUES
(DESINSECTACIÓ, DESRATITZACIÓ, DESINFECCIÓ)Agroserveis.cat és una empresa registrada i autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el control de pagues domèstiques (núm de registre 0041CAT-ST) i està inscrita al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides.
Agroserveis.cat compta amb un servei professional i qualificat per a particulars i empreses i ofereix un servei ràpid i eficaç contra tot tipus de plaga (desinsectació, desratització i desinfecció).
Davant l’aparició de qualsevol plaga domèstica, Agroservei.cat ofereix els següents serveis:

 • Inspecció de la instal·lació
 • Identificació de la plaga
 • Avaluació de la magnitud de la plaga i de les mesures a adoptar
 • Intervenció – tractament
 • Manteniment i seguiment de la plaga
DESINSECTACIÓ: TRACTAMENT CONTRA TOT TIPUS D’INSECTES
Agroserveis.cat ofereix un control de plagues integrat contra tot tipus d'insectes voladors i rastrers (formigues, mosques, puces, escarabats…) i una alta eficàcia en el tractament contra el mosquit.
El control de la plaga es fa mitjançant l'ús de productes d'última generació com ara els biocides selectius que són els més respectuosos amb el medi ambient i la seva aplicació s'adequa a cada cas (instal·lació de trampes, polvorització, gel, lacat...)
Els productes utilitzats estan homologats pel Ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya per a qualsevol tipus d'instal·lacions ja sigui domèstica o pública: indústria alimentària, restaurants, hotels, edificis públics… Aplicacions ràpides i fàcils sense molèsties.DESRATITZACIÓ: ELIMINACIÓ DE RATES I ROSEGADORS
Agroserveis.cat elimina qualsevol problema amb rates i altres rosegadors mitjançant l’ús de productes químics o físics, amb la instal·lació de trampes múltiples.
El procediment d’eliminació de la plaga no afecta al funcionament normal de les instal·lacions on s’hagi de fer l’aplicació ja que es pot fer amb presència de persones sense interferir en la seva activitat.
Els productes utilitzats estan homologats pel Ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya per a qualsevol tipus d'instal·lacions ja sigui domèstica o pública: indústria alimentària, restaurants, hotels, edificis públics…
DESINFECCIÓ: TRACTAMENTS CONTRA FONGS I ALTRES MICROORGANISMES
La desinfecció consisteix en desinfectar espais i superfícies que estan contaminats per microorganismes com fongs, bactèries o virus que poden provocar problemes sanitaris. 
Per desinfectar s’utilitza un tipus de tractament químic, de la família dels biocides, i s’aplica mitjançant polvorització directa de les superfícies infectades o bé a través de microdifusió o nebulització.
En aquest tipus de tractament es prenen totes les mesures de seguretat necessàries. Els productes utilitzats estan homologats pel Ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya.

VÉS A L' INICI

 

 

SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ DE FITOSANITARIS I ADOBS:


Agroserveis.cat
és una empresa especialitzada en la protecció i sanitat vegetal. Compta amb un servei professional per fer tractaments adaptats a qualsevol explotació agrària i amb un servei de venda i subministrament de productes fitosanitaris i adobs.

Inscrits al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya com empresa de tractaments amb el Número E-0007-S i com establiment amb al número E-0022-E

TRACTAMENTS AMB PRODUCTES FITOSANITARIS I ADOBS
Servei tècnic personalitzat i adaptat a tot tipus de cultiu i explotació agrària: arròs, cítrics, oliveres, conreus hortícoles...

Visites de camp i elaboració de plans d’adobat i programes de tractament contra tot tipus de malalties, plagues, males herbes...

Personal qualificat i maquinària especialitzada per realitzar els tractaments amb els millors resultats.

Un cop realitzada l’aplicació es fa un seguiment de l’evolució del conreu per garantir l’èxit de la intervenció.

Aplicacions durant tot el cicle del conreu

VÉS A L' INICI

     
           
           

 

VENTA I REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, EQUIPS DE TRACTAMENT I ADOBATS:


MUNTATGE I VENDA D’EQUIPS DE TRACTAMENTS

Agroserveis.cat és una empresa especialitzada en maquinària d’aplicació de fitosanitaris:

 • Assessorament tècnic
 • Muntatge i venda d’equips de tractament
 • Reparació, posta a punt i cal·libracions
 • Venda de components i accessoris per la polvorització (filtres, mànegues, broquets...)
 • Formació i divulgació tècnica

VENDA DE RECANVIS I REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Agroserveis.cat disposa també d’un servei de venda de recanvis i accessoris per a tot tipus de maquinària agrícola i d’un servei de reparació.

SERVEI DE RENTAT
Agroserveis.cat també oferim el servei de rentat de vehicles i maquinària agrícola:

 • Neteja a fons
 • Rentat manual
 • Rentat de tapisseria
 • Certificats de neteja del cargol poma: Agroserveis.cat, ofereix el servei de neteja i desinfecció de maquinària agrícola per evitar la proliferació del cargol poma a altres zones no infectades, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

VÉS A L' INICI

     
           
           
EQUIPS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ LABORAL:

Agroserveis.cat és una empresa especialitzada en el subministrament d’articles de seguretat i protecció laboral a tots els sectors professionals: construcció, pintura, fusteria, ferro i alumini, tallers mecànics, electricitat, indústria alimentària, restauració i hostaleria i comptem amb una àmplia gamma d’articles per als sectors de la pesca i l’agricultura.

Gran varietat d’articles: equipaments d’alta visibilitat, complements de protecció (guants, ulleres, cascs..), calçat de seguretat, botes d’aigua...

A Agroserveis.cat li oferim també la personalització de tots els articles amb el distintiu de la seva empresa.

Lliurament dels articles al centre de treball.

Preus molt competitius amb una excel·lent relació qualitat-preu.

VÉS A L' INICI

SERVEIS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS:

Agroserveis.cat ofereix serveis de caràcter tècnic i administratiu per resoldre qualsevol problemàtica:

 • Avaluacions Ambientals de Plans, Programes i Projectes (EIA, ISA, ...)
 • Paisatgisme i restauracions vegetals
 • Estudis de Mobilitat
 • Formació en l'àmbit agrícola i ambiental (cursos, guiatges, campanyes, ...)
 • Adequació a la llei de prevenció i control ambiental de les activitats
 • Projectes de millora i transformació d’explotacions agrícoles
 • Projectes de viabilitat en diferents tècniques de cultiu
 • Projectes de construccions agrícoles (granges, naus...)
 • Projectes d’agroturisme
 • Certificacions
 • Informació i tramitació d’ajuts
 • Regularització de maquinària
 • Mesurament i aixecaments topogràfics
 • Anàlisis d’aigua i de sòl
 • Valoració de danys en l’agricultura
 • Valoració de finques

VÉS A L' INICI