Agroserveis.cat és una empresa amb una clara vocació de servei al món rural. Constituïda el 2003, actualment compta amb una dilatada experiència i entre la nostra oferta de serveis i productes destaca l'aplicació de fitosanitaris i adobs en el cultiu de l'arròs i la venda i muntatge d'equips d'aplicació de fitosanitaris.

A Agroserveis.cat tenim com premisses de treball el servei, la innovació i l'especialització. Sota aquests tres conceptes hem millorat la nostra atenció al món rural i hem ampliat la nostra cartera de serveis cap a altres sectors. Així oferim un servei professional i de qualitat en el control de plagues domèstiques (desinsectació, desratització i desinfecció) així com en l'àmbit de la seguretat i la protecció laboral.

A Agroserveis.cat també participem en treballs d'investigació i projectes per a l'administració pública i l'empresa privada. El Departament d'Agricultura, l'IRTA i la UTE Humedales Delta són alguns exemples en aquest àmbit.

Agroserveis.cat som una empresa amb l'experiència, els coneixements i la tecnologia per donar resposta a tot tipus de problemàtiques relacionades amb plagues, protecció de vegetals i protecció ambiental.

Per més informació contacti amb nosaltres.